Flecta Consulting

Konsulentydelser

Bestyrelse og rådgivning

Hvem stiller de udfordrende spørgsmål i din organisation?

Flecta Consulting stiller sig gerne på sidelinjen eller som aktiv sparringspartner og peger virksomheden i den videre retning. Vi kan også indgå i bestyrelsen, for at sikre at den professionelle bestyrelse har de tilstrækkelig styrker og kompetencer.

Som bestyrelsesmedlem kan der være tale om en person med relevante faglige kvalifikationer, ledelsesmæssig erfaring, regnskabsmæssig indsigt samt et godt overskud til en aktiv indsats som sparringspartner for virksomhedslederen.

Et aktivt bestyrelsesmedlem skal ses som den ekstra ressource, som med sin faglige ballast og konkrete erfaringer kan være med til at tilføre virksomheden know how og støtte. Dette kan også ske i et tilknytningsforhold som rådgiver, hvor Flecta Consulting faciliterer processen mod det næste bedste træk, f.eks. i forhold til en fastlagt strategi eller et ståsted i et projekt.