Flecta Consulting

Konsulentydelser

Procesudvikling

Ønsker din virksomhed en kultur, hvor forandringer bliver en naturlig del af hverdagen?
Ønsker din virksomhed et økonomisk råderum, der kan imødegå fremtidens udfordringer?

Proces- få det maximale ud af dine ressourcer.

Vi kan gøre din virksomhed i stand til at gennemføre varige forandringer vha. en indsats på 3 områder:

  • Ledelse – motiverer medarbejderne og øger samarbejdet på tværs af organisationen
  • Projektstyring – styrer de nødvendige aktiviteter for at opnå de fastsatte mål
  • Lean indsats – sikrer det er de rigtige områder der forandres

Procesudvikling opstartes med et sundhedstjek, hvor forbedringspotentialet synliggøres. Hvis vi kan se potentiale og hvis din virksomheden brænder for udvikling, udarbejdes en projektplan for implementeringen. Dernæst uddannes medarbejderne sideløbende med implementeringen, for dermed at kunne skabe vedvarende forbedringer.

Procesudvikling er dermed en rejse med værktøjer, der optimerer din virksomhed i flere organisatoriske led – og skaber bedre økonomi og mere enkle arbejdsgange. Vi har eksempler på, at procesudvikling skaber:

  • Lagerreduktion på 15%
  • Nedbringelse af varetransporten med 30%
  • Reduktion af gennemløbstid med 75%
  • Reduktion af fejlhåndteringer med 20%
  • Forøget medarbejdertilfredshed på 25%
  • Kvalitetsforbedringer på 60%

Jeg ser frem til at høre fra dig, for hvordan jeg kan hjælpe dig med at gøre din virksomhed mere rentabel og dermed skabe det nødvendig råderum for at modstå fremtidens udfordringer.