Flecta Consulting

Træning og uddannelse

Grundlæggende Procesforståelse

Beskrivelse som pdf: Grundlæggende Procesforståelse

Hvilke processer har vi i vores virksomhed?
Hvad vil det egentlig sige at arbejde med processer?

• Virksomheden kan være i en proces, være på vej til noget. Opnå nye mål eller tilpasse sig til nye tider. Omstille sig fra en lokal til en global virksomhed.
• Der er forretningsprocesser som ofte understøttes og optimeres vha. af IT systemer. F.eks. administrative processer som sagsstyring og fakturering.
• Mentale processer. Hvad sker der i medarbejderne når de udsættes for forandringer.

Ved procesudvikling etableres en proces til løbende at forbedre sine processer. Et godt sted at starte for procesudvikling er derfor at finde ud af, hvilke processer ønsker vi at forbedre? Og hvad vil det sige at være en god proces – hvad skal vi opnå? Dette arbejder vi med på kurset grundlæggende procesforståelse.

Indhold
Sammen med dine kollegaer arbejder vi 2 dage med at forstå processer i din organisation. Vi vil arbejde med at finde ud af hvad en proces er og hvad fordelene ved at arbejde procesorienteret og dermed også ønske hvordan vores processer skulle være. Vi vil også nedbryde processen til aktiviteter, hvor grænseflader gøres synlige. Og dermed skabe en gensidig forståelse af det arbejde som ligger i processen. Vi vil dermed også analysere processen og for at undersøge om det arbejde der udføres også er brugbart.

Vi vil bruge forskellige redskaber til at forstå processerne, herunder
• Proceselementer
• Procesnedbrydning
• Proces kortlægning
• Samarbejdsaftaler
• Grundlæggende principper
• Spild typer
• Forandringsstrategi

Udbytte
Kurset giver dig en grundlæggende procesforståelse, hvor gør dig istand til at se dit arbejde som processer. Igennem samarbejde med dine kollegaer giver kurset dig også en større indsigt i dine kollegaers processer og dermed et gensidig forståelse af det arbejde.

Målgruppe
Målgruppen er for medarbejdere i en virksomhed som ønsker at udvikle og forstå bedre processer.

Pris: 8.500,-


Tilmeld her – Styrk dine kompetencer

Find det kursus, der passer bedst til dig!