Flecta Consulting

Træning og uddannelse

Billedet illustrerer kurset: ledelse af mindset hos Flecta Consulting

Ledelse og mindset

Led og gennemfør forandringer med succes

Ledelse og mindset er blandt de bedste kurser i Danmark indenfor forandringsledelse. Du vil kunne skabe følgeskab i forandringsprojekter, når du på dette kursus får forståelse for, at al forandring starter hos dig selv.

På dette kursus får du viden og indsigt der stikker et spadestik dybere, end du sikkert kender til. Vi kommer tæt på opgaverne og projekterne og du vil kunne lede og gennemføre forandringsprocesser til gavn for udvikling og fornyelse i din virksomhed.  

 

Flecta Consulting samarbejder med finduddannelse.dk. Læs mere her

 

Return of investment

Efter endt kursus vil jeres ledere med styrkede ledelsesmæssige kompetencer, i højere grad blive i stand til at skabe det følgeskab fra dine medarbejdere, der er nødvendigt i et forandrings – og effektiviseringsprojekt. Jeres medarbejdere vil opleve, at trivslen på arbejdspladsen øges og jeres ledere vil opleve, at forandringer implementeres hurtigere, fællesskabet styrkes og at produktiviteten således stiger. Dermed bliver din virksomhed mere konkurrencedygtig.

 

Øgede kompetencer

 • skabe følgeskab i forandrings- og effektiviseringsprocesser
 • styrke organisationens forandringskompetencer
 • implementere forandringer hurtigere
 • styrke fællesskabet og gøre din virksomhed til en mere attraktiv arbejdsplads
 • gøre læring til en del af virksomhedskulturen
 • øge produktiviteten

 

Viden og indsigt

 • Den brændende platform
 • Rammerne for din ledelse
 • Værdier
 • Dit læringsfelt
 • Systemer
 • Forforståelser
 • Fiskebensanalyse
 • Kommunikation
 • Motivationstyper
 • Motivation og behov
 • Oplevelse af sammenhæng
 • De 3 motivationsfaktorer
 • Modstand
 • Fra modstand til motivation

 

Sådan foregår kurset

Undervisningen er forankret i et solidt teoretisk fundament, men forløber i en fin balance mellem teori og praksis.

Hoved fokus ligger ikke på teorien, men i høj grad på at inddrage de erfaringer, dilemmaer og problemstillinger du har og oplever i din arbejdsdag. Der er således god tid til at diskutere disse.

Undervejs i forløbet arbejder du med individuelle problemstillinger i dit respektive ledelsesrum. Forløbet afsluttes med en præsentation af dit eget læringsfelt, baseret på en case.

Undervisningen er generelt suppleret af individuel coaching. Undervisningen sker efter vores mere end 30 års erfaring indenfor proces effektivisering og uddannelse, kombineret med generelt høj fokus på bl.a. følelser, behov, adfærd, kommunikation og forsvarsmekanismer samt mennesker og teams i forandringer, læringskurve og ledelsesstil.

Vores undervisere er blandt de bedste på markedet, fordi de besidder stærke kompetencer – lige fra at mestre statistikker og komplekse værktøjer til at have menneskelig forståelse.

På baggrund af ovennævnte, får du succes med dit kompetenceløft og forandringsledelse på fremtidens arbejdsmarked.

 

Målgruppe

Ledelse og mindset henvender sig til topledere, mellemledere, teamledere, værkførere, projektledere, effektiviseringsprojektledere og medarbejdere på ethvert niveau.

 

Næste forløb

Sted Dato Tilmelding
Kolding Start 9. november 2022 Tilmelding PRINCE2 Foundation
Kolding Start 16. januar 2023 Tilmelding PRINCE2 Foundation
Kolding Start 11. maj 2023 Tilmelding PRINCE2 Foundation

 

Konsulent

Forløbet varetages af ProjektKonsulent, Underviser, Netværksfacilitator og Psykoterapeut Lisbet Rosendahl.

Pris: DKK 12.000,- ekskl. moms og inkl. undervisningsmateriale printet i mappe


Styrk dine kompetencer med Ledelse af mindset

Find det kursus, der passer bedst til dig!