Flecta Consulting

Træning og uddannelse

Billedet illustrerer kurset: ledelse af mindset hos Flecta Consulting

Forandringsledelse: Ledelse og mindset

Led og gennemfør forandringer med succes.

Ledelse og mindset er et forandringsledelse kursus, hvor du opdager at al forandringer starter hos dig selv. Du vil kunne skabe følgeskab i forandringsprojekter med vores gennemprøvede forandringsledelse model.

På dette kursus får du viden og indsigt der stikker et spadestik dybere, end du sikkert kender til. Vi kommer tæt på forandringsledelse opgaver og projekter, og du vil kunne lede og gennemføre forandringsprocesser til gavn for udvikling og fornyelse i din virksomhed.  Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i forandringsledelse teori og vores egen viden og indsigt de sidste 15 år.

 

Flecta Consulting samarbejder med finduddannelse.dk. Læs mere her

 

Undervisning og facilitering

Undervisningen faciliteres af Lisbet Rosendahl, der har arbejdet med udvikling af mennesker de sidste 15 år. Hun har arbejdet med ledere og medarbejdere i danske kendte virksomheder samt klienter i sin praksis Rosendahl Terapi. Lisbet har en bred erhvervserfaring og har dygtiggjort sig med flere uddannelser, herunder psykoterapeut.

 

Return of investment

Efter endt kursus vil jeres ledere med styrkede ledelsesmæssige kompetencer, i højere grad blive i stand til at skabe det følgeskab fra medarbejderne, der er nødvendigt i et forandrings – og effektiviseringsprojekt. Jeres medarbejdere vil opleve, at trivslen på arbejdspladsen øges og jeres ledere vil opleve, at forandringer implementeres hurtigere, fællesskabet styrkes og at produktiviteten således stiger. Dermed bliver din virksomhed mere konkurrencedygtig.

 

Øgede kompetencer

 • skabe følgeskab i forandrings- og effektiviseringsprocesser
 • styrke organisationens forandringskompetencer
 • implementere forandringer hurtigere
 • styrke fællesskabet og gøre din virksomhed til en mere attraktiv arbejdsplads
 • gøre læring til en del af virksomhedskulturen
 • øge produktiviteten

 

Viden og indsigt

 • Den brændende platform
 • Rammerne for din ledelse
 • Værdier
 • Dit læringsfelt
 • Systemer
 • Forforståelser
 • Fiskebensanalyse
 • Kommunikation
 • Motivationstyper
 • Motivation og behov
 • Oplevelse af sammenhæng
 • De 3 motivationsfaktorer
 • Modstand
 • Fra modstand til motivation

 

Sådan foregår kurset

 • Undervisningen er forankret i et solidt teoretisk fundament, men forløber i en fin balance mellem teori og praksis. Rammerne er fysisk deltagelse og foregår 3 undervisningsdage med en uges interval. Forløbet afsluttes to uger efter sidste undervisningsdag med supervision og vidensdeling.
 • Hoved-fokus ligger ikke på teorien, men i høj grad på at inddrage de erfaringer, dilemmaer og problemstillinger du har og oplever i din arbejdsdag. Der er således god tid til at diskutere disse.
 • Undervejs i forløbet arbejder du med individuelle problemstillinger i dit respektive ledelsesrum. Forløbet afsluttes med en præsentation af dit eget læringsfelt, baseret på en case.
 • Undervisningen er generelt suppleret af individuel coaching.
 • Undervisningsmateriale udleveres printet i mappe.

 

Målgruppe

Ledelse og mindset henvender sig til topledere, mellemledere, teamledere, værkførere, projektledere, effektiviseringsprojektledere og medarbejdere på ethvert niveau.

 

Næste forløb

Kontakt os for nærmere information Tilmelding

Konsulent

Forløbet varetages af Underviser, Konsulent, Netværksfacilitator og Psykoterapeut Lisbet Rosendahl.

Pris: DKK 12.000,- ekskl. moms og inkl. undervisningsmateriale printet i mappe


Styrk dine kompetencer med Ledelse af mindset

Find det kursus, der passer bedst til dig!